PalveluPaketti_Plus

  • Pitää sisällään kaikki PalveluPaketti_A työt (katso kohdasta PalveluPaketti_A)
  • Lisäksi laadimme asunto-osakeyhtiölle sähköisen huoltokirjan (myös perinteisen mapin)
  • Sähköinen huoltokirja talletetaan pilveen, josta se on muun muassa yhtiön hallituksen ja huoltoyhtiön käytettävissä missä ja milloin vain
  • Huoltokirja takaa yhtiön pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kunnossapidon
  • Huoltokirjan avulla huolehditaan kiinteistön elinkaaresta ja oikea-aikaisista huolto- ja korjaustoimenpiteistä
  • Huolehdimme sähköisen huoltokirjan ylläpidosta ja päivittämisestä yhteistyössä hallituksen ja huoltoyhtiön kanssa