PalveluPaketti_A

Asunto-osakeyhtiön hallinnon hoitaminen

 • toimimme asemamme ja vastuumme mukaisesti asunto-osakeyhtiön isännöitsijä­nä sekä palvelujen tuottajana ja ostajana
 • noudatamme yhtiön strategiaa ja yhtiökokouksen pitkän aikavälin suunnitelmaa 
 • teemme yhteistyötä sidosryhmien kanssa asunto-osakeyhtiön tavoitteiden mukaisesti
 • toimimme suunnitelmallisesti
 • huolehdimme päätöksenteosta yhtiössä
 • hoidamme kiinteistön sopimusasiat
 • hoidamme yhtiön ilmoitukset ja asiakirjojen hallinnan
 • huolehdimme yhtiön riskien hallinnasta

Asunto-osakeyhtiön talouden hoitaminen

 • vastaamme yhtiön taloudesta
 • hoidamme yhtiön kirjanpidon, ei erillisiä tilitoimistokuluja
 • suunnittelemme yhtiön talousarvion
 • hoidamme yhtiön maksuliikenteen
 • laadimme taloushallintaan liittyvät laskelmat ja dokumentit
 • hoidamme yhtiön veroasiat
 • huolehdimme yhtiön tilintarkastuksesta
 • hoidamme yhtiön korjaushankkeiden talousasiat

Asunto-osakeyhtiön tekniikasta huolehtiminen

 • valvomme ostettujen kiinteistönhoitopalvelujen ja muiden palvelujen laatua ja taloudellisuutta sekä ryhtynmme tarvittaessa toimenpiteisiin
 • teemme kulutusseurantaa
 • käytämme tarvittaessa asiantuntijapalveluita esimerkiksi korjaushankkeissa
 • huolehdimme vastuunjaon noudattamisesta
 • huolehdimme taloteknisten laitteiden toiminnasta
 • korjaushankkeissa haemme avustukset, noudatamme YSE:a, laadimme tarvittavat sopimukset, tarkistamme urakoitsijat
 • seuraamme korjaushankkeiden etenemistä suunnitelman mukaisesti
 • valvomme yhtiön, osakkaiden ja asukkaiden etua korjaushankkeissa

Asunto-osakeyhtiön isännöinnin käyttäjäpalvelut ja viestintä

 • varmistamme asiakastyytyväisyyden kyselyillä ja avoimella keskustelulla yhtiön hallituksen, osakkaiden ja asukkaiden kanssa
 • vastaamme viipymättä palautteisiin ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin
 • tiedotamme avoimesti, oikea-aikaisesti ja selkeästi kaikista yhtiöön liittyvistä asioista eri kohderyhmiä 
 • käytämme eri tiedotuskanavia (sähköposti, postipalvelut, ilmoitustaulut, internet, puhelin, asiakkaan luona käynti) huomioiden ihmisten erilaiset tarpeet